Onko meedioita olemassa?

Onko yliluonnollisia kykyjä olemassa, vai onko kyse vain vilkkaan mielikuvituksen tuotoksesta? Historia tuntee useita ihmisiä tai olentoja, joilla on ollut kykyjä, joita kellään muulla ei ole ollut. Voiko yliluonnollisiin voimiin uskoa?

Psyykkisiksi voimiksi kutsuttiin kykyjä, joilla autettiin yhteisöjä. Toisinaan niiden avulla saatettiin jopa tuhota niitä. Näitä voimia omaavia henkilöitä pidettiin valittuina. Esimerkiksi useilla kreikkalaisilla jumalilla on ollut ainutlaatuisia voimia.

Yliluonnollisia kykyjä omaavia ihmisiä on usein palvottu ja kunnioitettu. Monesti he esimerkiksi suojelevat muita pahalta tai käyttävät voimiaan muiden auttamiseen. Meedion puoleen voi yhä kääntyä, kun tarvitsee elämässään ohjausta.

Ihmiset ovat hyvin herkkiä olentoja. He voivat pienellä suostuttelulla uskoa melkein mihin vain. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yliluonnollisia voimia ei olisi olemassa. Jokaisella ihmisellä on nimittäin yliluonnollisia kykyjä, esimerkiksi niin kutsuttu Kuudes aisti. Sitä myös pystytään harjoittamaan.

Kun jotkut ihmiset keskittyvät kovasti, tiedetään heidän pystyvän tekemään asioita, joita muut eivät pysty. Tästä mainittakoon esimerkkinä selvänäkeminen.

Ajan saatossa nimet tai määritelmät ovat muuttuneet, mutta ydinusko yliluonnollisuuteen on pysynyt samana. Jokaisen legendan ja tarina taustalla on totuus. Näin ollen emme voi kieltää yliluonnollisten kykyjen olevan tuulesta temmattuja.