Psyykkiset kyvyt

Psyykkisten ihmisten tai meedioiden ajatellaan olevan siunattuja yliluonnollisella kyvyllä nähdä tulevaisuuteen. Miten he ovat oppineet tekemään sen? Mihin kaikkeen he pystyvät?

Näkemisen taitoa pidetään on lahjana. Näin ollen sitä ei pysty saavuttamaan meditoimalla eikä muilla tekniikoilla. Meedioilla näkemisen taito on ollut syntymästä saakka. He myös tulevat elämään taitonsa kanssa läpi elämänsä – pitivätpä he siitä tai eivät.

Meedioiden monipuoliset kyvyt
Eri meedioilla on erilaisia psyykkisiä kykyjä. Jotkut heistä pystyvät näkemään tulevaisuuden tapahtumia herätetyillä silmillään. He myös muistavat näkyjen pienimmätkin yksityiskohdat.

Toiset meediot näkevät tulevaisuuden tapahtumia ainoastaan unissaan. Kyvyn haittapuoli onkin juuri se, että näkyjä saadessaan he nukkuvat. Näin ollen kaikki unien pienet yksityiskohdat eivät välttämättä jää meedioiden mieleen.

Jotkut meediot taas näkevät ihmisen sieluun ja mieleen. Tällä tavoin he saavat tietoa henkilön heikkouksista ja vahvuuksista. Havaintojensa valaisemana meediot välittävät tuloksensa ja ehdotuksensa tulkittavalleen.