Psyykkisten voimien hyödyntäminen

Sanotaan, että on vaarallista käyttää mitä tahansa liikaa, eli kaikkea tulisi käyttää kohtuudella. Psyykkisten voimien käyttö ja ennustajilla käyminen ei tee sääntöön poikkeusta. Näitäkin asioita voidaan nimittäin käyttää väärin. Voimien myötä tulee suuri vastuu, ja niiden käyttämisessä tulisikin olla varovainen. Monet meediot kouluttauduttuaan ja opittuaan taidon alkavat kuitenkin tehdä asioita, jotka myöhemmin paljastuvat haitallisiksi.

Miten voimia voidaan käyttää hyväksi?
Meedio voi esimerkiksi käyttää innostuksissaan kykyjään itsekkäisiin tarkoituksiin. Tällä tavoin hän voi vaikkapa omia itselleen tunnustuksen, joka kuuluisi oikeasti jollekulle toiselle.Meedio voi myös langeta puolueellisiin tai väärin tulkittuihin ennustuksiin, joista voi olla harmia muille. Toisinaan tätä tapahtuu meedion halutessa todistella kykyjään.

Jos meedio käyttää voimiaan liikaa, voi hän kohdata katkeamispisteensä aikaisemmin. Meediokin on nimittän vain ihminen, johon vaikuttaa negatiivinen energia. Hän voi imeä sitä tulkintojaan tehdessään ja näin ollen aiheuttaa vahinkoa itselleen. Viimeiseksi, henkilö saattaa alkaa haluta tulkintoja kaikesta mahdollisesta. Tämä saattaa tehdä hänen elämästään merkittävästi hankalampaa.

Tässä kerroin joistain riskeistä, joita meedio voi joutua kohtaamaan. En kuitenkaan listannut ylle aivan kaikkia.Ennustusta etsivä henkilö saattaa näiden lisäksi alkaa kärsiä sivuvaikutuksista, jos hän haluaa saada tulkintoja liiallisesti. Ennustusten hyötyjä tulisikin käyttää, mutta niitä tulisi hankkia ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista.